KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że

LMS s.c.
z siedzibą w
ul. Cicha 13, 63-200 Jarocin

    jest administratorem Państwa danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami,          które świadczy LMS s.c.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co                skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich          dalszego przetwarzania.

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające, firmy                  księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).

7. LMS s.c. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. W oparciu o Państwa dane osobowe LMS s.c. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w        tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Strona lmsmaszyny.pl, której właścicielem jest LMS s.c., korzysta z narzędzi Google Analitics.